SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem si vědom(a), že Martinský Daniel, OSVČ, se sídlem na adrese Panenská 4142, Jablonec nad Nisou, IČO: 04725981 provozující prezentační web na adrese www.mystifyprint.com, který slouží k nabídce prodeje na zakázku, bude zpracovávat mé osobní údaje v souladu s následujícími podmínkami:

Účel zpracování údajů: Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení/název  firmy, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), pouze za účelem provedení mé objednávky a doručení zakoupeného zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Sběr a zpracování údajů: Provozovatel bude sbírat a zpracovávat mé osobní údaje, pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé objednávky a komunikaci ohledně této objednávky.

Doba uchovávání údajů: Mé osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro provedení a vyřízení mé objednávky. Po ukončení účelu zpracování budou mé osobní údaje odstraněny.

Zabezpečení údajů: Provozovatel zajišťuje, že vaše osobní údaje budou chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Práva subjektu údajů: Mám právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů, uplatnit právo na přístup k svým údajům, na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování nebo námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Kontakt na správce údajů: Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, mějte prosím na paměti, že správcem vašich osobních údajů je provozovatel webu. Můžete mě kontaktovat na e-mailu mystifyprint@gmail.com nebo poštou na adrese Panenská 4142 / Jablonec nad Nisou / 46601

Právo na stížnost: Mám právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením objednávky, prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s touto informací a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.